Xem truyền hình trực tiếp Lễ Khai giảng năm học 2021 – 2022 trên kên BTV – Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định