Thực hiện công văn số 752/BCĐ-XDXHHT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vân Canh  về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. Trường tiểu học thị trấn Vân Canh tổ chức hưởng ứng từ ngày 01/10/ 2021 đến ngày 07/10/2021 và lựa chọn chủ đề “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch COVID-19” với các hoạt động như sau:

Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt đến toàn thể giáo viên và học sinh. Nội dung tuyên truyền ý nghĩa của việc học tập suốt đời, những nội dung cần học tập và lợi ích của việc học tập. Qua đó giới thiệu một số gương điển hình học tập trong xã hội từ trước tới nay, một số thành tích học tập của học sinh nhà trường.

Tổ chức các lớp học xây dựng, thiết kế các câu khẩu hiệu gắn với việc học tập như: "Học- Học nữa- Học mãi";  "Học để biết, học để làm, học để tự khẳng định mình, học để cùng chung sống"; "Tri thức là chìa khóa mở cửa tương lai". "Tiên học lễ - Hậu học văn";… Xây dựng “tủ sách lớp học”, trang bị sách hay tại thư viện để học sinh tìm đến đọc.

         Đồng thời, nhà trường cũng đã tổ chức triển khai nhiều hình thức học tập đến đội ngũ giáo viên, học sinh thông qua các trang mạng xã hội, internet, trực tuyến,…

Thông qua việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng, giúp nâng cao nhận thức  về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.  

                                                                                      Tác giả: Trần Lệ Xuân